home


wat is osteopathie


wie zijn we


werkwijze


indicaties


tarief-vervoeding


ervaring


alg_voorw


links


links

Algemene voorwaarden Osteopathie

Samenwerking tussen diverse organisaties, oa. Het NVO (Nederlandse vereniging voor Osteopathie) en de Consumentenbond, heeft geleid tot het opstellen van algemene voorwaarden voor osteopathie. Dit document is voor iedereen in te zien via de website van het NVO ( ‘over nvo’ -> documentatie)


Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, binnen Osteopathie

Indien u een klacht heeft over uw behandeling, dan vragen wij u daarover contact op te nemen met uw osteopaat. Mocht u niet samen met uw osteopaat overeen kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot het register waar uw osteopaat staat ingeschreven om uw klacht daar te melden.

Angelique van Dongen, Lore Pauwels, Sigrid Van den Broeck Jonas Eelbode en Dagmar Raymaekers zijn aangesloten bij het NRO:
NRO-secretariaat
info@osteopathie-nro.nl
030-3040015

Privacy Wetgeving

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving in werking getreden. Het AVG privacybeleid van Osteopathie van Dongen ligt ter inzage op de praktijk locaties.